Delovi elektrane

Home »  Biogas »  Delovi elektrane

Uobičajene celine Elektranu na biogas su:

Trenč silos – Skladištenje čvrstih sirovina odnosno kukuruzne silaže se vrši u takozvanom bunker silosu od armirano betonske konstrukcije. Dimenzionisanje silosa bazira se na količinama sirovina namenjenim za skladištenje, intervalima dostave i dnevnim količinama unosa u digestor.trenc-silos

Digestor (Fermentor) – je rezervoar gde se odvija glavni process izdvajanja biogasa u sredini bez prisustva kiseonika. Obično je pokriven dvoslojnom gasnepropusnom i mehaničkom membranom, ali može da ima i betonski krov.

Digestor

Rezervoar tečnog stajnjaka – Služi za skladištenje tečnog stajnjaka pre unošenja u digestor. Obično se pokriva se vodonepropusnom folijom.

rezervoar-tecnog-stajnjaka

Bunker za kukuruznu silažu – služi za unos kukuruzne silaže ili nekog drugog čvrstog materijala iz biljne proizvodnje.

bunker-za-silazu

Rezervoar za čvrsti stajnjak – Koristi se za unos, kada se kao sirovina koristi čvrsti stajnjak.

rezervoar-za-cvrsti-stajnjak biogas

Separator – je uređaj koji služi za razdvajanje čvrste i tečne kmponente iz postfermentorske mase (nakon izlaska iz digestora). Tipično čvrsta komponenta ima oko 20% suve materije i izgleda kao zemlja za cveće. Tečna komponenta sadrži oko 3% suve materije.

 

separator biogas

Teretna vaga – Koristi se za merenje ulaznih sirovina i čvrstog organskog đubriva.

vaga

Betonska laguna i/ili zemljana laguna – Skladištenje tečnog proizvoda (komponente) rešava se izgradnjom armirano betonskog rezervoara i/ili zemljane lagune sa PVC folijom zapremine koja obezbeđuje minimalno šestomesečno skladištenje.

Zemljana-laguna

Tehnička zgrada – u kojoj se nalaze kontrolna soba, prostorija za deo opreme namenjene analizi, obradi i merenju gasa, prostorija za motor sa generatorom (CHP jedinica)… Tehnička zgrada može da bude kontejnerskog tipa. U tom slučaju se CHP postavlja u sopstveni kontejner.

tehnicka-zgrada

Motor sa generatorom (CHP jedinica) – To je u stvari gasni motor koji je zajedno sa generatorom spojen u jedan uređaj sa ciljem proizvodnje električne energije.

CHP - biogas

Trafo stanica – Namena trafostanice je da poveže Elektranu na biogas na elektrodistributivnu mrežu, radi plasmana proizvedene električne energije.

TS

Kondenzacioni šaht – Ima ulogu u procesu izvlačenja vlage iz biogasa.

kondenzacioni saht za biogas

Baklja – Ima ulogu da sagori eventualni višak proizvedenog gasa.

Baklja za visak biogas

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes