Sirovine

Da bi proizvodnja biogasa bila što isplativija, potrebno je koristiti sirovine sa što većim gasnim potencijalom, pa hajde da vidimo koje su to sirovine. U tabeli ispod su prikazane neke od pogodnih sirovina, ali postoji još mnoštvo materijala koji se mogu upotrebiti. Prilično je dobro poređenje kada se kaže da u digestor možemo da ubacujemo sve ono što krava može da svari. Najpovoljnija situacija je kada smo sami vlasnici ili smo u prilici da nabavimo sirovinu koja je otpad u nečijoj proizvodnji, pri čemu proizvođač ima troškove za njeno uklanjanje.

SirovinaKoli?ina suve materije (%)Gasni potencijal (m3/Tsvežeg materijala)
Tečni goveđi stajnjak821
Čvrsti goveđi stajnjak1853
Svinjski stajnjak2265
Živinski stajnjak2070
Konjski stajnjak25100
Kukuruzna silaža33210
Kukuruzovina70300
Mleveni kukuruz88670
Silaža žitarica33200
Senaža35190
Slama86310
Rezanac šećerne repe23150
Talog suncokretovog ulja38260
Talog sojinog ulja76430
Sa?ma (oil factory sludge ?)92420
Džibra637
Melasa80450
Surutka535
Otpadna hrana37220
Otpadni hleb65490
Glicerin90750
Silaža uljane repice31150

BizStudio-lite Theme by SketchThemes