Green Mile Team
Abrimix Tehnologija

Abrimix Tehnologija

Zašto Abrimix tehnologija?

– Zato što koristi najnovija tehnološka rešenja za postizanje traženih rezultata
– Zato što specifičnim dizajnom klijentu pruža nove prednosti
– Zato što smanjuje CAPEX i OPEX u odnosu na postojeće tehnologije na tržištu

Abrimix

Prednosti Abrimix tehnologije

– Zahteva manje prostora
– Povećana brzina reakcije
– Smanjenje utroška hemikalija
– Manje osoblja za upravljanje postrojenjem
– Jednostavna konstrukcija fabrike što pojednostavljuje kontrolu
– Nakon ispada postrojenja lako se vraća u funkciju
– Sposobnost direktne kontrole željenog izlaznog kvaliteta vode
– Zahteva se manja zapremina ulazne zbirne jame
– Omogućava potencijalno ponovo korišćenje tretirane otpadne vode 
– Povećava dostupnost i fleksibilnost postrojenja
– Povećava udeo čvrste materije u preostalom mulju
– Smanjuje suspendovane materije i organske čvrste materije

Primena

– Za brzo i efikasno izdvajanje teških metala i soli
– Za brzu i efikasnu separaciju ulja i masti
– Za poboljšanu anglomeraciju čestica sa koagulacija i foakulacijom
– Za efektniju korekciju PH vrednosti i efikasnije održavanje
– Za efikasniju flotaciju većine minerala i organskih jedinjenja
– Za efikasniju aeraciju u procesu prečišćavanja otpadnih voda
– Za efikasniju oksidaciju organskih elemenata u procesu