Zakonska regulativa

Ovo kratko uputstvo za potencijalne investitore ne bi bilo kompletno kada ne bismo spomenuli neke od zakona i podzakonskih akata sa kojima se trebamo upoznati, kako bismo uspešno priveli kraju jednu ovakvu investiciju: Zakon o energetici, Zakon o planiranju i izgradnji, Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije, Zakon o zaštiti od požara, …

Zakonska regulativa