Green Mile Team
Kako je sve krenulo

Kako je sve krenulo

Kako je sve krenulo

U sklopu globalne inicijative za smanjenje emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte, kao i radi očuvanja zdrave životne sredine, Vlada Republike Srbije je tokom 2009. godine usvojila čitav set propisa kojima se uređuje proizvodnja energije iz obnovljivih izvora od čega je najznačajnija “feed in” tarifa koja proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućava da pod povoljnim subvencionisanim uslovima prodaju električnu energiju Elektro Mreži Srbije.

Zagadjenje