Green Mile Team
Misija i vizija

Misija i vizija

 Misija i Vizija

 

Svest menadžmenta i zaposlenih u kompaniji Green Mile Team d.o.o. je okrenuta očuvanju i zaštiti životne sredine, promovisanjem korišćenja obnovljivih izvora energije kao iprečišćavanjem otpadnih voda.

Naša misija je da ličnim primerom i iskustvom doprinesemo inicijativi za smanjanje emisije štetnih gasova i efekta staklene baste kao i zagađenju životne sredine kroz vodotokove. Iz tog razloga je odlučeno da se počne sa informisanjem, edukacijom, savetovanjem i rukovođenjem projektima zainteresovanih investitora, u vezi sa proizvodnjom energije pomoću biogasne elektrane i instaliranjem industrijskih prečistača otpadnih voda.

Naša vizija je da postanem onaj pouzdaniji partner i oslonac, svima koji žele da grade svoj biznis u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i svima koji žele da prečiste otpadne vode i time doprinesu da naše okruženje postane bolje mesto za život.