Misija i vizija
Misija i vizija

Misija i vizija

 Misija i Vizija

Svest menadžmenta i zaposlenih u kompaniji Green Mile Team d.o.o. je okrenuta očuvanju i zaštiti životne sredine, prvenstveno korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Naša misija je da ličnim primerom i iskustvom doprinesemo inicijativi za smanjanje emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte. Iz tog razloga je odlučeno da se počne sa informisanjem, edukacijom, savetovanjem i rukovođenjem projektima zainteresovanih investitora, u vezi sa proizvodnjom energije pomoću biogasne elektrane.

Naša vizija je da postanemo najpouzdaniji partner i oslonac, svima koji žele da grade svoj biznis u oblasti obnovljivih izvora energije i time doprinesu da naše okruženje postane bolje mesto za život.