Referenc Lista
Referenc Lista

Referenc Lista

Referenc lista

 • Decembar 2018. god – Mart 2019. god. Studija izvodljivosti biogasne elektrane – Al Dahra – Padinska Skela
 • Novembar 2011. god – u toku je – Projekat izrade prečistača otpadnih voda u Samostalnoj mlekarskoj radnji Milka – Velika Vrbnica
 • Oktobar 2018. god – u toku je – Analitička studija o mogućnostima i praktičnoj primeni obnovljivih izvora energije u javnim komunalnim preduzećima
 • Septembar 2018. god – Potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom Aqua – M 018 – Niš
 • Avgust 2018. god – Potpisan distributerski ugovor za Abrimix tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda – Abrimix – Južnoafrička Republika
 • Avgust 2018. god – u toku je – Konsultant i upravljanje projektom izgradnje biogasne elektrane od 637 kW – Divoš
 • Oktobar 2017. god – jun 2018 – Tehnički konsalting za biogasno postrojenje 1 MW – Svetozar Miletić
 • Novembar 2017. god – Maj 2018 – Studija izvodljivosti i konsultantske aktivnosti – JKP Vodokanal, Sombor
 • Maj 2017. god–Potpisan memorandum o razumevanju između IBBK – Internacionalni Biogasni i Bioenergetski Centar i Green Mile Team-a
 • Maj 2017. god – Green Mile Team postaje konsultant CreditAgricole banke za biogas
 • Mart 2017 – jun 2017 – Studije izvodljivosti za četiri mala biogasna postrojenja – RRA Srem
 • Mart 2017 – april 2017 – Evaluacija postojeće situacije i konsultantske aktivnosti – Slovan Selenča
 • Decembar 2016 – mart 2018 –Konsultanti za projekat biogasne fabrike od 1 MW – Veliko Gradište
 • Septembar 2016 – novembar 2016 – Studija izvodljivosti za biogasnu elektranu u Česteregu – GIZ partner
 • Oktobar 2017 – Predavači naedukativnom treningu na temu biogasa u Privrednoj komori Srbije – GIZ partner
 • Februar 2016 – septembar 2017 –Evaluacija postojeće situacije i studija izvodljivosti za biogasnu elektranu na pileći stajnjak – Kulpin
 • Januar 2016 – decembar 2017 – Evaluacija postojeće situacije, studija izvodljivosti, ishodovanje dozvola za projekat pirolize na drvnu sečku – Lapovo
 • Mart 2016 – decembar 2016 – Tehnički konsalting za projekat fabrike za proizvodnju eko gajbica od pulpe – Bačka Palanka
 • Maj 2015 – u toku je –Tehnički konsalting i projekt menadžment za biogasnu elektranu od 190 kW – Žabalj
 • puštena u rad biogasna fabrika od 635 kW – Projekt menadžment – Global Seed – Čurug