Green Mile Team
Abrimix Tretman otpadne vode bogate životinjskim mastima

Abrimix Tretman otpadne vode bogate životinjskim mastima

 Čista voda nakon izdvajanja masti

 

 

 

 

 

 Izdvojena životinjska mast na vrhu SSF tanaka

 

 

 

Postrojenje za tretman otpadne vode pune životinjske masti

 

 

 

Sakupljena izdvojena životnjska mast za dalju preradu