Green Mile Team
Reference

Reference

Gostovanje

Edukacija

 • Razvoj Video edukacije o elektranama na biogas za potrebe Biogas udruženja Srbije, uz podršku biogas udruženja Nemačke                                                        https://www.youtube.com/watch?v=mCogbYUMaA0
 • Vodič za invenstiranje – Razvoj Vodiča za invenstiranje, za potrebe Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biogas udruženja Srbije, uz podršku biogas udruženja Nemačke                                                                                               Vodic-za-invenstitore-udruzenje-Biogas-Srbija

Referenc lista

 • Septembar 2020. god –  Dokumentarna emisija o biogas tehnologiji – Za potrebe Biogas udruženja Srbije uz podršku Nemačkog Biogas Udruženja
 • Februar 2020. god – Vodič za investitore – Za potrebe Biogas Udruženja Srbije uz podršku  Ministarstva Poljoprivrede i Nemačkog Biogas Udruženja
 • Decembar 2019. god – Mini studija o tržišnom potencijalu za razvoj. biogasa u Srbiji – Al Dahra, Padinska Skela
 • Oktobar 2019. god – Tehnički konsalting u saradnji sa EBRD-em za potrebe finansiranja biogasnog projekta u Hajdučici
 • September 2019. god – U saradnji sa biogasnom asocijacijom Srbije – Trening za trenere za populaciju biogasnog sektora u Srbiji
 • Jul 2019. god – u toku je Projekat izgradnje prečistača otpadnih voda u mlekari Milka MD Velika Vrbnica-Mrmoš
 • Decembar 2018. god – Mart 2019. god. Studija izvodljivosti biogasne elektrane – Al Dahra – Padinska Skela
 • Oktobar 2018. god – u toku je – Analitička studija o mogućnostima i praktičnoj primeni obnovljivih izvora energije u javnim komunalnim preduzećima
 • Septembar 2018. god – Potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom Aqua – M 018 – Niš
 • Avgust 2018. god – Potpisan distributerski ugovor za Abrimix tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda – Abrimix – Južnoafrička Republika
 • Avgust 2018. god – u toku je – Konsultant i upravljanje projektom izgradnje biogasne elektrane od 637 kW – Divoš
 • Oktobar 2017. god – jun 2018 – Tehnički konsalting za biogasno postrojenje 1 MW – Svetozar Miletić
 • Novembar 2017. god – Maj 2018 – Studija izvodljivosti i konsultantske aktivnosti – JKP Vodokanal, Sombor
 • Maj 2017. god–Potpisan memorandum o razumevanju između IBBK – Internacionalni Biogasni i Bioenergetski Centar i Green Mile Team-a
 • Maj 2017. god – Green Mile Team postaje konsultant CreditAgricole banke za biogas
 • Mart 2017 – jun 2017 – Studije izvodljivosti za četiri mala biogasna postrojenja – RRA Srem
 • Mart 2017 – april 2017 – Evaluacija postojeće situacije i konsultantske aktivnosti – Slovan Selenča
 • Decembar 2016 – mart 2018 –Konsultanti za projekat biogasne fabrike od 1 MW – Veliko Gradište
 • Septembar 2016 – novembar 2016 – Studija izvodljivosti za biogasnu elektranu u Česteregu – GIZ partner
 • Oktobar 2017 – Predavači naedukativnom treningu na temu biogasa u Privrednoj komori Srbije – GIZ partner
 • Februar 2016 – septembar 2017 –Evaluacija postojeće situacije i studija izvodljivosti za biogasnu elektranu na pileći stajnjak – Kulpin
 • Januar 2016 – decembar 2017 – Evaluacija postojeće situacije, studija izvodljivosti, ishodovanje dozvola za projekat pirolize na drvnu sečku – Lapovo
 • Mart 2016 – decembar 2016 – Tehnički konsalting za projekat fabrike za proizvodnju eko gajbica od pulpe – Bačka Palanka
 • Maj 2015 – u toku je –Tehnički konsalting i projekt menadžment za biogasnu elektranu od 190 kW – Žabalj
 • puštena u rad biogasna fabrika od 635 kW – Projekt menadžment – Global Seed – Čurug

Goran KnezevicIme: Goran Knežević

Funkcija: Direktor

Mobilni: + 381 69 14 08 148

E-mail: goran.knezevic@greenmileteam.com

Obrazovanje: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka – Master Elektrotehnike i računarstva

Profesionalno iskustvo:

Global Seed d.o.o. Čurug – Direktor Elektrane na biogas – do sredine 2014. god.

Velvet Farm d.o.o. Čurug – Rukovodolac projekta izgradnje Elektrane na biogas – do 2013. god.

Intact d.o.o. Bačka Palanka – Suvlasnik male IT firme – do 2010. god.

RB d.o.o.  Bački Petrovac – Rukovodilac projekata automatizacija crpne stanice, kompresorske stanice i trafostanice u firmi Sintelon d.o.o. iz Bačke Palanke – do sredine 2005. god.

Vojvodinašped A.D. Novi sad – Samostalni stručni saradnik u sektoru informatike – do sredine 2004. god.