Green Mile Team
Delovi elektrane

Delovi elektrane

Delovi elektrane

Uobičajene celine Elektrane na biogas su:

SilosTrenč silos – skladištenje čvrstih sirovina odnosno kukuruzne silaže se vrši u takozvanom bunker silosu od armirano betonske konstrukcije. Dimenzionisanje silosa bazira se na količinama sirovina namenjenim za skladištenje, intervalima dostave i dnevnim količinama unosa u digestor.

 

DigestorDigestor (Fermentor) – je rezervoar gde se odvija glavni process izdvajanja biogasa u sredini bez prisustva kiseonika. Obično je pokriven dvoslojnom gasnepropusnom i mehaničkom membranom, ali može da ima i betonski krov.

 

RezervoarRezervoar tečnog stajnjaka – služi za skladištenje tečnog stajnjaka pre unošenja u digestor. Obično se pokriva se vodonepro-pusnom folijom.

 

 

BunkerBunker za kukuruznu silažu – služi za unos kukuruzne silaže ili nekog drugog čvrstog materijala iz biljne proizvodnje.

 

 

 

RezervoarRezervoar za čvrsti stajnjak – koristi se za unos, kada se kao sirovina koristi čvrsti stajnjak.

 

 

SeparatorSeparator – je uređaj koji služi za razdvajanje čvrste i tečne komponente iz postfermentorske mase (nakon izlaska iz digestora). Tipično čvrsta komponenta ima oko 20% suve materije i izgleda kao zemlja za cveće. Tečna komponenta sadrži oko 3% suve materije.

 

VagaTeretna vaga – koristi se za merenje ulaznih sirovina i čvrstog organskog đubriva

 

 

 

 

LagunaBetonska laguna i/ili zemljana laguna – skladištenje tečnog proizvoda (komponente) rešava se izgradnjom armirano betonskog rezervoara i/ili zemljane lagune sa PVC folijom zapremine koja obezbeđuje minimalno šestomesečno skladištenje.

 

ZgradaTehnička zgrada – u kojoj se nalaze kontrolna soba, prostorija za deo opreme namenjene analizi, obradi i merenju gasa, prostorija za motor sa generatorom (CHP jedinica)… Tehnička zgrada može da bude kontejnerskog tipa. U tom slučaju se CHP postavlja u sopstveni kontejner.

 

CHPMotor sa generatorom (CHP jedinica) – to je u stvari gasni motor koji je zajedno sa generatorom spojen u jedan uređaj sa ciljem proizvodnje električne energije.

 

 

Trafo stanicaTrafo stanica – namena trafostanice je da poveže Elektranu na biogas na elektrodistributivnu mrežu, radi plasmana proizvedene električne energije.

 

 

 

SahtKondenzacioni šaht – ima ulogu u procesu izvlačenja vlage iz biogasa.

 

 

 

 

BakljaBaklja – ima ulogu da sagori eventualni višak proizvedenog gasa.