Biogas

Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije Da bi se elektrana na biogas uspešno sagradila i pustila u rad, neophodno je proći sledeće faze: Prikupljaju se podaci o...
Djubrivo

Čemu sve to

Čemu sve to? Pitanje koje se samo po sebi logički nameće je kakva je korist od jednog ovakvog postrojenja? Usudio bih se da kažem da...
Zagadjenje

Kako je sve krenulo

Kako je sve krenulo U sklopu globalne inicijative za smanjenje emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte, kao i radi očuvanja zdrave životne sredine, Vlada...
Polje

Potencijali biomase u Srbiji

Potencijali biomase u Srbiji Kada kažemo biomasa u Srbiji, odnosno, kada pričamo o biomasì u poljoprivredi onda se, pre svega, misli na biljne ostatke iz...
CHP

Delovi elektrane

Delovi elektrane Uobičajene celine Elektrane na biogas su: Trenč silos – skladištenje čvrstih sirovina odnosno kukuruzne silaže se vrši u takozvanom bunker silosu od armirano betonske...

Bio energetska farma u Oberschleiẞheim

12. oktobar – 14. oktobar 2015.god. Oberschleiẞheim Bio energy farm 2, Train the trainer – International workshop u organizaciji IBBK Galerija slika: http://greenmileteam.com/oberschleiẞheim/
- Advertisement -

Latest article

get Air jedinstvena Nemačka tehnologija za provetravanje životnog prostora

Citiramo jednog uglednog profesora sa seminara o energetskoj efikasnosti: „Ljudi, vi ovde svi pričate o energetskoj efikasnosti, a niko ne priča...