Elektrane na Biogas
Elektrane na Biogas

Elektrane na Biogas

Elektrana na biogas

Jedan od načina da se biogas proizvodi u kontrolisanim uslovima je da se izgradi elektrana na biogas. Glavne tehnološke celine elektrane na biogas su deo za proizvodnju biogasa i deo za proizvodnju električne i toplotne energije. Proizvodnja biogasa se vrši u velikim hermetički zatvorenim rezervoarima koje nazivamo digestori. Dužina procesa stvaranja gasa zavisi od izabrane tehnologije i obično traje od 30 do 60 dana. Naravno, što je period duži, količina biogasa je veća, ali i cena takvog postrojenja raste zbog izgradnje većeg ili dodatnog digestora. Biogas dobijen na ovaj način se može iskoristiti za pokretanje gasnog motora, koji opet pokreće generator i tako se dobijaju električna i toplotna energija. Gasni motor i generator se uglavnom prave kao jedinstveni uređaj koji se, pošto sem električne proizvodi i toplotnu energiju, naziva kogenerator.

Elektrana