Abrimix Tretman otpadne vode u fabrici sokova
Abrimix Tretman otpadne vode u fabrici sokova

Abrimix Tretman otpadne vode u fabrici sokova

 Abrimix tretman otpadne vode u fabrici sokova

 

 

 

 Generalisana čvrsta materija iz fabrike sokova

 

 

 

 

 

 Otpadna voda u fabrici sokova pre tretmana

 

 

 

 

 

 

 Uporedno netretirana i čista voda nakon   tretmana