Abrimix Fabrike

 Abrimix mobilni tretman            Abrimix SSF 6 fabrika           Abrimix SSF 10 fabrika            Abrimix SSF 30 fabrika

Abrimix Tretman otpadne vode u fabrici sokova

 Abrimix tretman otpadne vode u fabrici sokova        Generalisana čvrsta materija iz fabrike sokova            Otpadna voda u fabrici sokova pre tretmana              Uporedno netretirana i čista voda nakon   tretmana
- Advertisement -

Latest article

get Air jedinstvena Nemačka tehnologija za provetravanje životnog prostora

Citiramo jednog uglednog profesora sa seminara o energetskoj efikasnosti: „Ljudi, vi ovde svi pričate o energetskoj efikasnosti, a niko ne priča...