Abrimix Tretman otpadnih voda u kožarskoj industriji

 Fabrika za tretman otpadne vode u kožarskoj industriji             Izdvojena čvrsta komponenta na vrhu SSF tanka          Netretirana voda u kožarskoj industriji            Suva materija na kraju procesa prečišćavanja           Voda nakon...

Abrimix Klanična industrija

 Čista voda nakon tretmana            Čvrsti ostatak na vrhu SSF tanka          Abrimix SSF 30 fabrika u klaničnoj industriji         Sa leva na desno. Netretirana, klasican tretman DAF, Abrimix tretirano.            Uporedno...

Abrimix Tretman otpadne vode bogate životinjskim mastima

 Čista voda nakon izdvajanja masti            Izdvojena životinjska mast na vrhu SSF tanaka       Postrojenje za tretman otpadne vode pune životinjske masti       Sakupljena izdvojena životnjska mast za dalju preradu

Abrimix Fabrike

 Abrimix mobilni tretman            Abrimix SSF 6 fabrika           Abrimix SSF 10 fabrika            Abrimix SSF 30 fabrika

Abrimix Tretman otpadne vode u fabrici sokova

 Abrimix tretman otpadne vode u fabrici sokova        Generalisana čvrsta materija iz fabrike sokova            Otpadna voda u fabrici sokova pre tretmana              Uporedno netretirana i čista voda nakon   tretmana
- Advertisement -

Latest article

getAir sklop

Abrimix Tretman otpadnih voda na kopu uglja

 Separacija ugljene prašine koriscenjem Abrimix   tehnologije            Fini mikromehurici generisani Abrimix   tehnologijom ravnomerno rasporedjeni na   provršini rezervoara        Izdvojena ugljena prašina na vrhu SSF tanka        Izdvojeno ugljeno blato iz...

Abrimix Tretman otpadnih voda u mlekarskoj industriji

 Prijemni bazen          Čvrsti ostatak nakon Abrimix tretmana            Abrimix tretman sa medjufazama        Uporedno izlazna voda i voda u prijemnom   bazenu